Tiêu chuẩn ISO 21001:2018

Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu của một hệ thống quản lý của tổ chức giáo dục (EOMS) với mục đích mang lại chất lượng giáo dục cho người học. Với tiêu chuẩn này, VEA có thể nâng cao trải nghiệm học tập cho người học, mang lại sự hài lòng cho các bên liên quan bằng cách triển khai, xây dựng một hệ thống quản lý EOMS hiệu quả.

Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US