TƯ DUY LÃNH ĐẠO ĐỘT PHÁ

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH & MỤC TIÊU

 • Đối tượng học viên: Giám đốc các khối kinh doanh, các phòng ban
 • Thời lượng: 02 ngày
 • Phương pháp đào tạo:
  • Kết hợp lý thuyết nền tảng học thuật với giải quyết các tình huống (case study) cụ thể tại doanh nghiệp,
  • Thảo luận nhóm,
  • Các chương trình trao đổi nhóm (group conversations- hình thức đào tạo hiện đại)
  • Games mô phỏng
 • Mục tiêu đào tạo: Phương pháp học chủ động và tương tác giúp học viên đạt được các kết quả sau
  • Tạo cảm hứng và đam mê trong công việc và trong việc lãnh đạo con người,
  • Nhận thức được tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo và biết cách xây dựng thương hiệu lãnh đạo cho bản thân để dẫn dắt và tạo ảnh hưởng với đội ngũ, trong tập đoàn và với khách hàng đối tác bên ngoài,
  • Vượt trên khuôn khổ bằng quyền và vị trí hướng tới lãnh bạo bằng tạo giá trị và gây ảnh hưởng,
  • Tạo cảm hứng và dẫn dắt đội ngũ sáng tạo và thay đổi,

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Lãnh đạo chính mình trước khi lãnh đạo người khác (Leading self before leading others)
  • Tạo cảm hứng cho chính mình và cho người khác (Be inspired and inspire others)
  • Phát huy tính làm chủ và trách nhiệm bản thân
  • Học và áp dụng những thói quen từ người lãnh đạo thành công
  • Vượt ngưỡng giới hạn để chuyển đổi (Transformation)
 • Nhìn xa tới tương lai tạo tầm nhìn cho cá nhân và tổ chức
  • Phân tích các bài học về sự tiến hoá trong xã hội và công nghệ, đúc kết các bài học
  • Bài tập về xác định tầm nhìn
  • Hiểu giá trị và nguồn lực xung quanh (Understand the values of the people you lead)
  • Các phương pháp tạo ảnh hưởng và cách sử dụng “Tầm nhìn” để tạo cảm hứng cho người khác
 • Các loại quyền lực lãnh đạo (Leadership powers)
  • Phân tích nguồn gốc của từng loại quyền lực lãnh đạo và cách áp dụng hiệu quả với từng loại quyền lực lãnh đạo
  • Lý thuyết 05 cấp độ lãnh đạo theo John C. Maxwell và cách áp dụng thực tế (Five levels of leadership- John C. Maxwell and how to apply it)
 • Tư duy lãnh đạo đột phá
  • Khái niệm và nội hàm của tư duy lãnh đạo đột phá
  • Các phẩm chất của người lãnh đạo đột phá
  • Phân tích các nhân vật lãnh đạo đột phá và đúc kết bài học
 • Xây dựng thương hiệu lãnh đạo
  • Chiến lược thương hiệu cá nhân
  • Giá trị của thương hiệu cá nhân trong công việc và quan hệ xã hội làm gia tăng tầm ảnh hưởng trong cộng đồng
  • Phân tích các hình ảnh thương hiệu cá nhân và đúc kết các bài học
  • Giới thiệu quy trình xây dựng thương hiệu lãnh đạo
  • Bài tập thực hành theo quy trình xây dựng thương hiệu các nhân
 • Lãnh đạo và tạo cảm hứng cho đội ngũ Sáng tạo- Cải tiến- Thay đổi
  • Bài học và giá trị của các thay đổi trong quá khứ
  • Hiểu tiến trình của sự thay đổi
  • Vai trò của người lãnh đạo với Sáng tạo-Cải tiến- Thay đổi trong tổ chức
  • Vượt qua sự kháng cự với Cải tiến và Thay đổi
  • Xây dựng văn hóa thay đổi chủ động
 • Mô hình L.E.A.P để áp dụng thực tế các bài học vào công việc hiệu quả
Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US