TƯ DUY CHIẾN LƯỢC VÀ QUY HOẠCH

 1. GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU KHÓA HỌC
  • Quá trình xây dựng Chiến lược bao gồm hai yếu tố: Tư duy chiến lược và Lập kế hoạch chiến lược. Tư duy chiến lược là một phần của quá trình tập trung vào phân tích môi trường chiến lược hiện tại, xác định tầm nhìn về tương lai mong muốn và tạo ra những ý tưởng chiến lược mới giúp tổ chức có thể “nghĩ tốt hơn” đối thủ cạnh tranh. Đó là tất cả về việc tạo ra lợi thế cạnh tranh cho ngày mai ngay hôm nay!
  • Lập kế hoạch chiến lược bao gồm việc lấy những ý tưởng chiến lược đó và xây dựng chúng thành một kế hoạch kinh doanh chi tiết, kế hoạch này trở thành lộ trình chiến lược dẫn dắt tổ chức đi theo hướng tầm nhìn chiến lược.
  • Khi kết thúc chương trình kéo dài 2 ngày, người tham gia sẽ có thể:
   • Hiểu các định nghĩa và các thành phần của hoạch định chiến lược
   • Biết vai trò của hoạch định chiến lược
   • Hiểu biết về mối quan hệ giữa chiến lược, lập kế hoạch và thực thi
   • Đánh giá và cải tiến chiến lược công ty
   • Sử dụng các công cụ trong tư duy và lập kế hoạch
   • Kết hợp các phương pháp tiếp cận sáng tạo và phân tích để đưa ra quyết định chiến lược
   • Tích hợp hoạch định chiến lược vào hoạt động kinh doanh thông thường

 II. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Việc đào tạo được thực hiện theo quy trình hội thảo. Hội thảo được thiết kế cẩn thận để giải quyết tất cả các phong cách học tập và thu hút người tham gia một cách đầy đủ. Các bài giảng và thảo luận được bắt đầu hoặc theo sau bởi các bài tập cá nhân hoặc nhóm mạnh mẽ. Những bài tập này tạo cơ hội cho cá nhân tham gia vào các tình huống thực tế. Quá trình này làm cho việc đào tạo trở nên thú vị, nhịp độ nhanh, đầy thử thách và trao quyền.

III. AI NÊN THAM DỰ

  • Người quản lý, giám sát và trưởng nhóm
  • Các chuyên gia kinh doanh mong muốn cải thiện kỹ năng tư duy và lập kế hoạch của mình

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  1. Hiểu khái niệm Tư duy chiến lược & Lập kế hoạch chiến lược
   • Quá trình hoạch định chiến lược
   • Định nghĩa tư duy chiến lược
   • Lập kế hoạch chiến lược là gì
   • Tầm quan trọng của chiến lược
   • Đặc điểm của người có tư duy chiến lược

   2. Công cụ và kỹ thuật tư duy trong thực tế

Công cụ/kỹ thuật tư duy và thực hành

    • Động não
    • Lập bản đồ tư duy
    • Sơ đồ xương cá
    • 6 chiếc mũ tư duy
    • Kỹ thuật đặt câu hỏi

3. Tư duy chiến lược –> Lập kế hoạch chiến lược để đạt được tầm nhìn và mục tiêu

   • Phân tích dữ liệu lịch sử
   • Đặt mục tiêu THÔNG MINH HƠN
   • Phân tích tầm nhìn-sứ mệnh của tổ chức
   • Phân tích SWOT
    • Đánh giá nội lực
    • Đánh giá tác động bên ngoài (phân tích PESTEL)
   • Phân tích ma trận BCG
   • Phân tích 5 lực lượng
   • Cửa sổ của Ansoff
   • Phân tích chuỗi giá trị
   • Nguyên tắc Pareto
   • Điểm ngọt ngào chiến lược của Collis
   • Xây dựng kế hoạch trò chơi

 

Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US