TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 

 1. TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
  1. Văn hóa là gì?
  2. Văn hóa doanh nghiệp là gì?
  3. Nguồn gốc Văn hóa doanh nghiệp
  4. Bản chất Văn hóa doanh nghiệp
  5. Vai trò của Văn hóa doanh nghiệp
  6. Văn hóa doanh nghiệp mạnh hay yếu
  7. Các cấp độ Văn hóa doanh nghiệp
  8. Biểu trưng của Văn hóa doanh nghiệp
  9. Các mô hình Văn hóa doanh nghiệp
  10. Đo lường Văn hóa doanh nghiệp
  11. Các bước thực hiện xây dựng Văn hóa doanh nghiệp
  12. Để xây dựng Văn hóa doanh nghiệp thành công
  13. Hệ giá trị cốt lõi
   1. Tầm nhìn
   2. Sứ mạng
   3. Giá trị cốt lõi
   4. Bộ nhận diện thương hiệu
  14. Chuẩn mực đạo đức
  15. Thực thi văn hóa
 2. THẢO LUẬN
 3. LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM
Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US