QUẢN LÝ THỜI GIAN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC

 1. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
  • Tận dụng tối đa thời gian 24 giờ một ngày là một thách thức thường trực trong thế giới bận rộn của chúng ta: hộp thư đến không đáy, hàng tấn email, hàng triệu cuộc họp. Quá nhiều việc phải làm và không có đủ thời gian để làm là vấn đề phổ biến mà nhiều người gặp phải ở nơi làm việc. Mặc dù chúng ta không thể có nhiều giờ hơn trong ngày, nhưng chúng ta có thể học cách quyết định phải làm gì và khi nào làm việc đó một cách hiệu quả và năng suất hơn.
  • Sau khi hoàn thành khóa đào tạo quản lý thời gian này, những người tham gia sẽ có thể:
   • Xác định những người lãng phí thời gian cụ thể của họ và áp dụng các chiến lược để loại bỏ chúng khỏi mô hình công việc của họ.
   • Nhận biết nhiều nguyên nhân gây trì hoãn và áp dụng các kỹ thuật phù hợp để khắc phục những nguyên nhân này.
   • Làm rõ và ưu tiên các mục tiêu và mục đích của họ.
   • Áp dụng các chiến lược thích hợp để giải quyết sự gián đoạn.
   • Sử dụng các kỹ thuật thực tế để tổ chức công việc.
   • Giảm thời gian họp nhưng vẫn đóng góp hiệu quả hơn.
   • Giao phó công việc hiệu quả hơn cho nhân viên
 2. NỘI DUNG KHÓA HỌC CHÍNH
  • Sơ lược về 7 thói quen của người hiệu quả
   • Trở thành chiến thắng riêng
   • Trở thành chiến thắng công khai
   • Hệ thống kiểm kê thời gian cá nhân
   • Tránh bẫy thời gian tâm lý
   • Kiểm soát cuộc sống của bạn thông qua những lựa chọn bạn đưa ra
  • Mục đích và mục tiêu:
   • Mục tiêu – bạn muốn ở đâu?
   • Mục tiêu cá nhân và kinh doanh
   • Ưu tiên các hoạt động – cấp bách và quan trọng
   • Nguyên tắc Pareto
  • Đánh giá việc sử dụng thời gian hiện tại:
   • Ghi nhật ký thời gian
   • Xác định những kẻ lãng phí thời gian cá nhân của bạn
   • Xử lý sự gián đoạn
  • Tổ chức công việc của bạn:
   • Lập kế hoạch hàng ngày/hàng tuần
   • Hệ thống quản lý thời gian hiệu quả
   • Xác định nguyên nhân gốc rễ của việc không hành động
   • Đánh bại bẫy theo thời hạn
   • Tiếp cận nhiệm vụ của bạn một cách tích cực
  • Quản lý cuộc họp:
   • Các cuộc họp khác nhau cho các mục đích khác nhau
   • Cấu trúc và kiểm soát
   • Học cách nói không
  • Ủy quyền (tùy chọn):
   • Lãnh đạo và quản lý thời gian
   • Cách ủy quyền hiệu quả
   • Phát triển đội ngũ nhân viên của bạn
   • Phong cách khác nhau cho những người khác nhau
  • Cải tiến liên tục:
   • Phát triển và duy trì thói quen quản lý thời gian của bạn
   • Nhận biết các cơ hội cải tiến
 3. PHƯƠNG PHÁP
  • Phương pháp hỗ trợ kết hợp sử dụng tương tác và thực hành với các nghiên cứu điển hình và trò chơi thể hiện bài học.
Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US