LÀM VIỆC HIỆU QUẢ TRONG NHÓM

 1. MÔ TẢ KHÓA HỌC

Hiệu quả của nhóm được nâng cao nhờ sự cam kết của nhóm trong việc phản ánh và thực hiện đánh giá liên tục. Ngoài việc đánh giá thành tích dựa trên việc đáp ứng các mục tiêu cụ thể, để các nhóm có hiệu suất cao, điều cần thiết là họ phải hiểu được sự phát triển của mình với tư cách là một nhóm. Trong môi trường chuyên nghiệp ngày nay, hơn bao giờ hết, kỹ năng lãnh đạo nhóm, kỹ năng giao tiếp nhóm và phong cách quản lý nhóm được chú trọng hơn bao giờ hết. Do đó, mục đích của hội thảo này là đào tạo các kỹ năng để tạo và duy trì các nhóm thành công bằng cách:

   • Học cách xác định các loại nhóm khác nhau và phát triển các nguyên tắc khác nhau để làm việc trong nhóm
   • Nhận biết các giai đoạn và hành vi phát triển nhóm khác nhau
   • Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và hỗ trợ nhóm tốt
   • Học các kỹ thuật để thúc đẩy tinh thần đồng đội và tạo ra văn hóa nhóm hỗ trợ

       II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHÓA HỌC

 1. Đặc điểm của nhóm có hiệu suất cao:
  • Lãnh đạo có sự tham gia – tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau bằng cách trao quyền, giải phóng và phục vụ người khác.
  • Chia sẻ trách nhiệm – thiết lập một môi trường trong đó tất cả các thành viên trong nhóm cảm thấy có trách nhiệm với tư cách là người quản lý nhóm thực hiện.
  • Phù hợp với mục đích – có ý thức về mục đích chung về lý do nhóm tồn tại và chức năng mà nhóm phục vụ.
  • Giao tiếp cao – tạo ra bầu không khí tin cậy và giao tiếp cởi mở, trung thực.
  • Tập trung vào tương lai – coi sự thay đổi là cơ hội để phát triển.
  • Tập trung vào nhiệm vụ – giữ cho các cuộc họp và tương tác tập trung vào kết quả.
  • Tài năng sáng tạo – vận dụng tài năng và sự sáng tạo của cá nhân.
  • Phản ứng nhanh – xác định và hành động theo cơ hội.
 2. Mô hình lãnh đạo nhóm lý tưởng: Dẫn dắt và gây ảnh hưởng đến người khác bằng tấm gương
 3. Một hình mẫu ngôi sao của các nhóm hoạt động tốt
 4. Nguyên tắc thành viên nhóm hiệu quả:
  • Đóng góp ý tưởng và giải pháp
  • Nhận biết và tôn trọng sự khác biệt ở người khác
  • Coi trọng ý tưởng và đóng góp của người khác
  • Lắng nghe và chia sẻ thông tin
  • Đặt câu hỏi và làm rõ
  • Tham gia đầy đủ và giữ đúng cam kết
  • Linh hoạt và tôn trọng mối quan hệ hợp tác do nhóm tạo ra – phấn đấu để đôi bên cùng có lợi
  • Vui vẻ và quan tâm đến nhóm cũng như kết quả.
 5. Nhận biết các giai đoạn và hành vi phát triển nhóm khác nhau
 6. Khung thuộc tính lãnh đạo nhóm
 7. Kỹ năng cần thiết để lãnh đạo nhóm:
  • Hiểu phong cách hành vi
  • Lắng nghe và giao tiếp hiệu quả
  • Khen ngợi
  • Xử lý những lời chỉ trích
  • Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề và thuyết phục thay vì chỉ trích

III. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Phương pháp tiếp cận trải nghiệm bằng nghiên cứu tình huống, trò chơi quản lý, thảo luận, chia sẻ, hoạt động nhóm.
 • DISC hỗ trợ phân tích phong cách tính cách
Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US