KỸ NĂNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ NHÀ MÁY ĐIỆN

I. LÝ THUYẾT
Mục đích: Giúp Học viên nắm các kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành Nhà máy điện.

 1. Tổng quan về các nhà máy điện, trạm biến áp, về ngành điện.
 2. Tổng quan về quản lý, nhà quản lý.
 3. Làm sao chẩn đoán đúng bệnh về quản trị của một tổ chức, một đơn vị?
 4. Hiệu quả (effectiveness) vs hiệu dụng (efficiency)?
 5. Quản trị là Hiệu quả và hiệu suất? Ưu tiên cái nào?
 6. Mục tiêu có từ đâu?
 7. Cách chuyển đổi từ chiến lược của tổ chức à KPI cá nhân?
 8. Cách vận dụng Ma trận RACI- 5W1H2C5MEI trong quản trị.
 9. Vận dụng phương pháp HORENSO vào thực tiễn quản trị.
 10. Quản trị sản xuất trong nhà máy điện.
 11. Thực hành tiết kiệm trong nhà máy điện.
 12. Nhà lãnh đạo, quản lý trong kỷ nguyên số.

II. THỰC HÀNH
Mục đích: Giúp Học viên thực hành được các kỹ năng cần thiết của một nhà quản lý, điều hành Nhà máy điện.

 1. Thực hành việc quản lý dựa trên Ma trận RACI- 5W1H2C5MEI- HORENSO
  1. Căn cứ vào bản mô tả công việc của từng chức danh hiện hữu tại đơn vị
  2. Xác định các thành viên hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân
  3. Ứng dụng bản quy trình công việc
  4. Áp dụng các kỹ năng, công cụ trong giao tiếp như nói, lắng nghe, đặt câu hỏi, phản hồi trong việc trao đổi với người phụ trách từng công việc.
  5. Hỏi và giải đáp các thắc mắc về ma trận RACI- 5W1H2C5MEI- HORENSO.
 2. Thực hành công tác quản lý trong kỷ nguyên số.
 3. Thực hành công tác tiết kiệm, tránh lãng phí trong nhà máy điện.

III. THẢO LUẬN

IV. LÀM BÀI THI KẾT THÚC

 

Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US