KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Làm chủ thời gian của cá nhân
  • Sự thật mỗi người đều có 24h, nhưng hiệu quả sử dụng khác nhau
  • Hiểu tính cách cá nhân với việc sử dụng thời gian
  • Các quan niệm về giá trị của thời gian
  • Ý nghĩa của quản lý thời gian với tính hiệu quả cá nhân
  • Kiểm kê việc sử dụng thời gian hàng ngày
 • Sử dụng thời gian hiệu quả: Xác định ưu tiên!
  • Hệ thống phân loại công việc ABC
  • Sử dụng card ghi chú
  • Nguyên tắc Pareto
 • Trì hoãn: Kẻ cắp thời gian
  • Hậu quả của sự trì hoãn
  • Tại sao chúng ta hay trì hoãn
  • Thường chúng ta hay trì hoãn những gì
  • Các yếu tố cần lưu ý để tránh trì hoãn
 • Xử lý các công việc cá nhân
  • Thiết lập mục tiêu cá nhân và mục tiêu công việc
  • Vượt qua các vấn đề về việc quản lý thời gian cá nhân không hiệu quả
  • Xử lý các yếu tố làm gián đoạn công việc
 • Học cách từ chối (Nói không)
  • Khi nào nên nói không
  • Cách nói không một cách tích cực
  • Xử lý vấn đề họp không hiệu quả
 • Các công cụ quản lý thời gian
  • Kế hoạch làm việc ngày/ tuần
  • Giao việc, ủy thác công việc
  • Sổ ghi chép
  • Công cụ nhắc lịch
 • Quản lý thời gian dành cho cấp quản lý
  • Phát triển con người
  • Làm việc hiệu quả hơn với cộng sự trong tổ chức và phối hợp công việc
  • Phát triển các thói quen để sử dụng thời gian của cá nhân và của cộng sự hiệu quả
 • Kế hoạch hành động để thay đổi

 

Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US