KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHỦ ĐỘNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Hiểu rõ vai trò của người quản lý cấp trung trong tổ chức
  • Cơ sở xác định vai trò
  • Các đòi hỏi từ vai trò của quản lý cấp trung
   • Với công ty
   • Với lãnh đạo
   • Với khách hàng
   • Với nhân viên
   • Với chính mình
  • Yêu cầu về quản lý công việc
  • Yêu cầu về quản lý con người
  • Yêu cầu về quản lý nhóm làm việc
  • Phẩm chất năng lực cần có của lãnh đạo cấp trung
 • Xây dựng tính cách lãnh đạo chuyên nghiệp
  • Chủ động (Proactive)
  • Giải quyết vấn đề (Problem solver)
  • Phát triển (Growth)
  • Nguyên tắc (Discipline)
  • Trách nhiệm (Ownership and responsibility)
 • Các yếu tố giúp gây ảnh hưởng trong giao tiếp cần thiết với lãnh đạo cấp trung
  • Thái độ giao tiếp chuyên nghiệp
  • Xây dựng năng lực và power trong giao tiếp
  • Tạo sự kết nối trong giao tiếp
  • Xây dựng thương hiệu và uy tín cá nhân để nâng cao giá trị giao tiếp
  • Tập trung vào mục tiêu nhất quán
 • Giao tiếp quyết đoán (Assertive)
  • Xác định giá trị và quyền của mình với đối tượng giao tiếp (value & right)
  • Xác định điều muốn đạt được và tìm cách để người đối diện cần thoả mãn
  • Thể hiện sự không bằng lòng một cách chuyên nghiệp
  • Đón nhận sự phê bình một cách đúng đắn
  • Kỹ năng nói ‘không’ khi cần thiết
  • Các kỹ thuật giao tiếp quyết đoán
 • Các mấu chốt tạo ảnh hưởng và thuyết phục trong giao tiếp của quản lý cấp trung
  • Nắm vững điều mình muốn đạt được trong giao tiếp
  • Hiểu và cảm đối phương
  • Lắng nghe đối phương
  • Hướng tới 2 bên đều thắng
  • Lập kế hoạch trước khi có thể
  • Tập trung nhưng linh hoạt
Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US