KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN HIỆU QUẢ CHO NGƯỜI QUẢN LÝ

 1. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:

Huấn luyện có thể mang lại kết quả ấn tượng và thúc đẩy tác động tài chính đáng kể đến lợi nhuận. Nhiều tổ chức ngày nay sử dụng huấn luyện để xây dựng sự liên kết, đẩy nhanh mục tiêu và phát triển các nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai. Huấn luyện doanh nghiệp tập trung vào việc thực hiện và kết quả! Các tổ chức có văn hóa huấn luyện có mức độ giữ chân nhân sự chủ chốt cao, dịch vụ khách hàng tốt hơn và năng suất cao hơn.

  • Sau khóa học này, người tham gia sẽ có thể:
   • Giúp nhân viên của bạn cải thiện hiệu suất và quản lý các thách thức về hiệu suất
   • Sử dụng huấn luyện để tăng kết quả kinh doanh bằng cách mở rộng tiềm năng và hiệu suất của nhân viên
   • Sử dụng ngôn ngữ và các phương pháp phi ngôn ngữ để truyền đạt thông điệp của bạn một cách rõ ràng; và lấy lại thông tin mong muốn bằng cách sử dụng câu hỏi hiệu quả
   • Tạo ra một phương pháp huấn luyện nhất quán giúp tăng hiệu suất và hỗ trợ sự phát triển của công ty
   • Tận dụng thế mạnh huấn luyện của bạn trong khi học các kỹ năng và kỹ thuật để tăng cường ảnh hưởng đến tổ chức của bạn
   • Hiểu mô hình GROW và có thể điều chỉnh nó cho phù hợp với hầu hết các tình huống huấn luyện
 1. NỘI DUNG CHÍNH
  • Huấn luyện là gì
   • Sự khác biệt giữa huấn luyện và các phương pháp phát triển khác
   • Lập kế hoạch phát triển năng lực
   • Có được tư duy huấn luyện cho phép bạn tạo ra kết quả cho người khác trong các lĩnh vực hiệu suất, học tập và hoàn thiện
   • Tìm hiểu sự khác biệt giữa huấn luyện và quản lý, đồng thời xác định khi nào nên sử dụng cả hai
   • Vai trò, kỹ năng và đặc tính của một huấn luyện viên hiệu quả
  • Kỹ năng huấn luyện cốt lõi
   • Thay đổi khả năng lắng nghe của bạn và thu hẹp khoảng cách giữa những gì người nói nói và cách diễn giải của bạn về những gì bạn nghe được
   • Tìm hiểu ba cấp độ lắng nghe tích cực và tạo sự liên kết thông qua việc tạo chương trình làm việc chung
    • Lắng nghe tích cực
    • Tóm tắt, diễn giải
    • Phản xạ ngược
   • Xác định và học cách đặt những câu hỏi có sức thuyết phục giúp nâng cao hiệu suất, học tập sâu hơn và nâng cao sự thỏa mãn ở người khác
  • Quá trình huấn luyện
   • Mối quan hệ huấn luyện viên-nhân viên
   • Xây dựng và duy trì mối quan hệ lành mạnh
   • Đặt mục tiêu, kỳ vọng và mục đích
    • Xác định mục tiêu đào tạo
    • So sánh kỳ vọng và mục tiêu
    • Đặt mục tiêu phù hợp
    • Tập trung vào mục tiêu
   • Đánh giá hiệu suất
   • Đánh giá và giám sát hiệu suất
   • Cung cấp phản hồi tích cực và mang tính xây dựng
   • Đưa ra phần thưởng hiệu quả
  • Khung huấn luyện và thực hiện
   • Mô hình huấn luyện GROW
    • Tóm tắt về mô hình G.R.O.W. 
    • Ví dụ về các câu hỏi hiệu quả sử dụng mô hình G.R.O.W. 
    • Lựa chọn các câu hỏi chính
   • Tìm hiểu cách hướng dẫn nhân viên tập trung hành vi và hành động của họ theo hướng bạn xác định là hiệu quả nhất
   • Hiểu và áp dụng quy trình L.E.A.P (Học, Trải nghiệm, Áp dụng, Thực hiện)
  • Áp dụng Huấn luyện cho Bán hàng
   • Lập kế hoạch huấn luyện bán hàng
   • Tập hợp các trường hợp khó khăn và phân tích cơ hội cải tiến
   • Tổ chức các buổi đóng vai để huấn luyện
   • Quan sát doanh số bán hàng trên sàn và đưa ra phản hồi mang tính xây dựng
   • Đo lường tỷ lệ thành công sau huấn luyện
 2. PHƯƠNG PHÁP
  • Phương pháp điều phối kết hợp sử dụng sự tương tác và thực hành với các nghiên cứu điển hình và các bài học thể hiện hoạt động đóng vai.
Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US