KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO NỘI BỘ

I.  Nguyên tắc cơ bản trong huấn luyện và đào tạo

 1. Kế hoạch trước đào tạo.
 2. Xác định, phân tích nhu cầu đào tạo.
 3. Lập kế hoạch và triển khai đào tạo.
 4. Chân dung học viên
 5. Phong cách giảng viên nội bộ giàu kinh nghiệm
 6. Mục tiêu đào tạo
 7. Hình thức đào tạo
 8. Nội dung và tài liệu đào tạo
 9. Các công cụ và thiết bị cần thiết cho qua trình đào tạo
 10. Làm bài test lý thuyết

II. Kỹ năng giảng bài (1/2 ngày)

 1. Làm quen với học viên
 2. Chào đón học viên
 3. Để học viên tự giới thiệu
 4. Nguyện vọng học viên cho khóa học
 5. Xây dựng nội quy lớp học
 6. Làm rõ mục tiêu khóa học
 7. Giới thiệu nội dung
 8. Dẫn nhập vào bài
 9. Kỹ năng giảng dạy chuyên nghiệp
 10. Yêu cầu năng lực đối với giảng viên.
 11. Các tiến trình thực hiện chuyên nghiệp và kỹ năng dẫn giảng.
 12. Kiểm soát quá trình dẫn giảng.
 13. Các phương pháp dạy học tích cực
 14. Các kỹ năng cần thiết

III. Kiểm soát lớp học

 1. Quản lý tình huống
 2. Lớp quá đông
 3. Lớp quá vắng
 4. Lớp quá thụ động
 5. Quản lý thời gian và phân bổ bố cục hợp lý
 6. Quản lý học viên        

IV. Tương tác giữa giảng viên và học viên

 1. Công tác chuẩn bị trước khi lớp học bắt đầu
 2. Cách tạo đội, nhóm trong lớp học
 3. Các phương pháp và kỹ thuật đào tạo:
 4. Phương pháp quy nạp và diễn dịch
 5. Ngôn ngữ hình thể, tư thế và vị trí tương tác với học viên
 6. Kỹ thuật lắng nghe và đặt câu hỏi
 7. Kỹ thuật đúc kết và xâu chuỗi
 8. Đánh giá học viên
 9. Phương pháp thiết kế bài kiểm tra, đánh giá
 10. Hình thức kiểm tra, đánh giá
 11. Kết quả kiểm tra, đánh giá  

V. Xây dựng Tài liệu giảng dạy

 1. Slide bài giảng
 2. Nguyên tắc và phương pháp thiết kế slide
 3. Lưu ý về cỡ chữ, màu sắc, hình ảnh minh họa, màu nền
 4. Lưu ý về cách tạo liên kết, hiệu ứng và các ảnh động
 5. Giáo trình
 6. Nội dung
 7. Hình thức
 8. Công cụ, đạo cụ thuyết trình         

VI  Thực hành giảng dạy

 1. Chuẩn bị và thiết kế bài giảng trong vòng 20 phút
 2. Thực hành giảng dạy
 3. Đánh giá và phản hồi của giảng viên
 4. Đánh giá học viên toàn khóa học
Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US