KỸ NĂNG GIẢNG DẠY

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Phong cách học của người trưởng thành
  • Nghiên cứu về 4 cách học của người trưởng thành
  • Phương pháp tiếp cận hiệu quả với từng phong cách học
  • Vận dụng kiến thức NLP vào đào tạo cho người lớn
  • Các cấp độ của học hiệu quả (Effective learning pyramid)
 • Chuẩn bị tâm lý để thực hiện giảng dạy thành công
  • Vượt qua sự hồi hộp, tạo sự tự tin để thành công
  • Phân tích 3 giai đoạn để thực hiện một chương trình đào tạo thành công
  • Chia sẻ kinh nghiệm qua các tips
 • Thiết kế xây dựng tài liệu giảng dạy
  • Các loại tài liệu cần thiết cho lớp đào tạo
  • Các bước trong thiết kế và xây dựng bộ tài liệu
  • Các nhóm thực hành thực tế
  • Viết giáo án (Lesson plan)
  • Chia sẻ tài liệu và giáo án mẫu
 • Chuẩn bị cho lớp học
  • Tìm hiểu về học viên và sự kỳ vọng (Thực hiện phân tích TNA)
  • KIểm tra check list (Giảng viên chia sẻ mẫu check list)
 • Kỹ năng cần thiết cho giảng viên & thực hành
  • Kỹ năng bắt đầu lớp học
   • Ice-breaker
   • Giới thiệu
   • Tổng quan về lớp học
   • Nguyên tắc/ nội quy lớp học
   • Phương pháp xây dựng và trình bày mục tiêu khóa học
  • Các kỹ thuật xử lý trong lớp học
 • Kỹ năng xử lý câu hỏi và các tình huống xảy ra trong lớp học
  • Kỹ năng đặt câu hỏi và xử lý câu trả lời của học viên
  • Kỹ thuật viết bảng, flipchart, công cụ hỗ trợ trên lớp
  • Kỹ năng quản lý học viên
  • Các phương pháp giảng dạy
   • Thuyết giảng (Các kỹ thuật trình bày hiệu quả)
   • Thảo luận nhóm
   • Video learning
   • Games mô phỏng
   • Học viên tự nghiên cứu với sự dẫn dắt của giảng viên
   • Kể chuyện
   • Phân tích tình huống học tập (Case study)
   • Role-play
  • Ôn tập sau từng nội dung
   • Các kỹ thuật ôn tập
   • Gợi ý áp dụng thực tiễn của giảng viên
   • Sáng kiến áp dụng từ học viên
   • Các chương trình follow-up
  • Các kỹ thuật tạo cảm xúc khi thúc lớp học
Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US