GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP – CPO

I. THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

  • Những người đang là Giám đốc nguồn nhân lực, Giám đốc nhân sự, Trưởng bộ phận nhân sự, Trưởng phòng tổ chức hành chính,… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp;
  • Những người đang là Chuyên viên Nhân sự hay Chuyên viên hành chính Nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc Nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Để tham dự chương trình đào tạo này một cách thành công, Học viên cần phải có ít nhất một trong số những điều kiện sau:

  • Đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng (không phân biệt chuyên ngành);
  • Đã từng hoặc đang nắm giữ vị trí quản lý quan trọng trong công ty;
  • Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc.

III. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho Học viên:

  • Biết được một Giám đốc Nhân sự (CHRO) chuyên nghiệp là người như thế nào? Biết được những ai và làm thế nào để có thể trở thành một CHRO chuyên nghiệp;
  • Những tư duy và nhận thức cần thiết, những kiến thức và kỹ năng nền tảng mà bất kỳ một CHRO chuyên nghiệp nào cũng cần phải trang bị.

IV. MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất chương trình học này, Học viên có thể:

  • Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới;
  • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có.

V. THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời lượng chương trình là 30 buổi (tương đương 90 giờ),  có thể chọn học buổi tối hoặc cuối tuần. Nếu khóa ngày học trong vòng 04 tháng; nếu khóa tối học trong vòng 2,5 tháng.

VI. HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Hoàn tất thành công chương trình, Học viên sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành Chương trình “Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp” của  HỌC VIỆN KINH TẾ VIỆT NAM – VEA.

Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US