GIÁM ĐỐC MARKETING CHUYÊN NGHIỆP – CMO

I. THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

  • Giám đốc Marketing, Trưởng Bộ phận Marketing, Giám đốc Thương hiệu, Giám đốc Nhãn hiệu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
  • Chuyên viên về Marketing, Chuyên viên về Thương hiệu/Nhãn hiệu có kinh nghiệm làm việc về marketing cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
  • Những người có hoài vọng trở thành một “Giám đốc Marketing chuyên nghiệp” (CMO) trong tương lai.

(Chương trình không phù hợp cho các đối tượng là sinh viên – những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp).

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho Học viên:

  • Những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một CMO cần phải có để có thể làm việc thành công trong môi trường kinh doanh biến động chóng mặt và khôn lường ngày nay;
  • Những kiến thức và kỹ năng cập nhật nhất của thế giới mà một CMO trong kỷ nguyên số cần trang bị.

III. MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, Học viên có thể:

  • Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Marketing ngày nay;
  • Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị Marketing của thế giới: xây dựng thương hiệu không có nghĩa là đánh bóng tên tuổi sản phẩm, triển khai các hoạt động truyền thông tốn kém và xôm tụ, mà “thương hiệu chính là hệ quả của những gì mà doanh nghiệp ấy đã, đang và sẽ làm, đồng thời truyền thông tốt những điều đó cho xã hội”, đặc biệt là trong bối cảnh 4.0 đầy biến động và giảm sút niềm tin như hiện nay;
  • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CMO cần có như: biết cách xây dựng và triển khai chiến lược Marketing, thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, hỗ trợ thương mại, tiếp thị số, các hoạt động tiếp thị, truyền thông tích hợp khác;
  • Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý đội ngũ Marketing một cách hiệu quả hơn nhằm đạt được mục tiêu Marketing, góp phần vào mục tiêu kinh doanh của toàn doanh nghiệp.

IV. THỜI LƯỢNG 

Thời lượng: Tổng thời lượng chương trình là 30 buổi (tương đương 90 giờ), có thể chọn học buổi tối hoặc cuối tuần. Nếu khóa ngày học trong vòng 04 tháng; nếu khóa tối học trong vòng 2,5 tháng. 

V. HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Hoàn tất thành công chương trình, Học viên sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành Chương trình “Giám đốc Marketing” của  HỌC VIỆN KINH TẾ VIỆT NAM – VEA.

Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US