GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP – CEO

I. THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo…
 • Các nhà quản lý và những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp;
 • Những người có hoài vọng trở thành lãnh đạo trong tương lai.


II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Những yếu tố để Học viên có thể tham dự chương trình này một cách thành công:

 • Trên 22 tuổi (chương trình này không phù hợp đối với học viên dưới 23 tuổi);
 • Đồng thời có ít nhất 1 (một) trong 3 (ba) điều kiện sau:
  • Đã có bằng tốt nghiệp đại học/ cao đẳng (không phân biệt chuyên ngành);
  • Đã từng hoặc đang nắm giữ vị trí quản lý trong các doanh nghiệp;
  • Đã có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề lĩnh vực.


III. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho Học viên:

 • Những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp (CEO) cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu;
 • Những kiến thức nền tảng trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh mà một CEO cần phải trang bị; 
 • Những tư duy, nhận thức và kiến thức này, cùng với năng khiếu bẩm sinh về quản trị và sự trải nghiệm quản lý của bản thân sẽ giúp bạn trở thành một CEO chuyên nghiệp.


IV. MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, Học viên có thể: 

Biết được ai, làm thế nào, trải nghiệm ra sao để có thể trở thành một CEO trong tương lai;

Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CEO cần phải có;

Biết cách trang bị những năng lực quản trị cần thiết của một CEO;

Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CEO chuyên nghiệp.

 • Biết được ai, làm thế nào, trải nghiệm ra sao để có thể trở thành một CEO trong tương lai;
 • Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CEO cần phải có;
 • Biết cách trang bị những năng lực quản trị cần thiết của một CEO;
 • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CEO chuyên nghiệp.

V. THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời lượng chương trình là 36 buổi (tương đương 108 giờ),  có thể chọn học buổi tối hoặc cuối tuần. Nếu khóa ngày học trong vòng 4,5 tháng; nếu khóa tối học trong vòng 3 tháng.

VI. HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Hoàn tất thành công chương trình, Học viên sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành Chương trình “Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp” của HỌC VIỆN KINH TẾ VIỆT NAM – VEA.

Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US