GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

 1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC
  • Tại sao một số người thấy việc giải quyết vấn đề là một thử thách thú vị, trong khi những người khác lại thấy nó căng thẳng? Làm thế nào để một số nhà quản lý đưa ra những quyết định nhanh chóng và hiệu quả trong khi những người khác lại trì hoãn những quyết định quan trọng cho đến phút cuối cùng? Câu nào trong hai câu mô tả đúng nhất thái độ của bạn đối với việc giải quyết vấn đề và ra quyết định? Câu trả lời cho hai câu hỏi đầu tiên là nhóm người đầu tiên làm việc thông qua một phương pháp đã được thử nghiệm và kiểm nghiệm nhằm nâng cao hiệu suất và hiệu quả của họ trong việc tìm kiếm giải pháp và lộ trình để hoàn thành công việc.
  • Những kỹ năng này có thể học được và chương trình kéo dài hai ngày này sẽ nghiên cứu chi tiết cách bạn có thể trở thành người chủ động trong nhóm trong cả việc giải quyết vấn đề và ra quyết định. Khóa học thú vị và có tính tương tác cao này thực hiện hành trình từng bước thông qua các lộ trình đưa tổ chức của bạn từ việc xác định lộ trình của vấn đề, tạo ra các giải pháp và biến chúng thành các quyết định khả thi.
  • Đến cuối chương trình, người tham gia sẽ có thể:
   • Giới thiệu một mô hình có cấu trúc để giải quyết các vấn đề một cách có hệ thống.
   • Thực hành sử dụng một số công cụ và kỹ thuật giải quyết vấn đề quan trọng.
   • Phân tích vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau và tìm ra giải pháp tối ưu.
   • Chứng minh việc sử dụng một số nguyên tắc trong việc ra quyết định.
   •  Tìm hiểu các công cụ tạo ý tưởng sáng tạo khác nhau có thể áp dụng thực tế tại nơi làm việc.
 2. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO
  • Việc đào tạo được thực hiện theo quy trình hội thảo. Hội thảo được thiết kế cẩn thận để giải quyết tất cả các phong cách học tập và thu hút người tham gia một cách đầy đủ. Các bài giảng và thảo luận được bắt đầu hoặc theo sau bởi các bài tập cá nhân hoặc nhóm mạnh mẽ. Những bài tập này tạo cơ hội cho cá nhân tham gia vào các tình huống thực tế. Quá trình này làm cho việc đào tạo trở nên thú vị, nhịp độ nhanh, đầy thử thách và trao quyền.
 3. AI NÊN THAM DỰ
  • Người quản lý, giám sát và trưởng nhóm
  • Các chuyên gia kinh doanh có thể cải thiện kỹ thuật giải quyết vấn đề của họ
  • Người quản lý mới trong một tổ chức
  • Bất kỳ ai tham gia quản lý một dự án được cho là có tác động lớn đến tổ chức của họ
  • Bất kỳ ai muốn nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề của mình
 4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

      Ngày 1: Tâm lý giải quyết vấn đề và ra quyết định

  • Định nghĩa, nguyên tắc và tổng quan
  • Tư duy và thái độ giải quyết vấn đề
  • Vấn đề về quyền sở hữu
  • Giá trị, Giải quyết vấn đề và Ra quyết định
  • Kiểu tâm lý và Tư duy theo chiều hướng để giải quyết vấn đề
   • Tư duy theo chiều dọc (sáng tạo) so với Tư duy theo chiều dọc (có chọn lọc)
   • Đặt câu hỏi tìm kiếm
   • Câu hỏi tại sao
   • Câu hỏi như thế nào
   • Thực hành tư duy đa chiều
  • Ra quyết định cá nhân hoặc nhóm: nghiên cứu trường hợp
  • Chia nhỏ các vấn đề phức tạp thành các phần nhỏ dần dần
  • Phương pháp giải quyết vấn đề 5 bước
  • Phân loại và ưu tiên các vấn đề
  • Kỹ thuật nhận biết vấn đề
  • Cô lập nguyên nhân khỏi triệu chứng
  • Thu thập và phân tích dữ liệu
  • Phân tích nguyên nhân gốc rễ
  • Phân tích Pareto
  • Phân tích SWOT

      Ngày 2: Áp dụng kỹ năng ra quyết định hiệu quả tại nơi làm việc

  • Khuyến khích giải quyết vấn đề sáng tạo để cải tiến liên tục
  • Tư duy hội tụ và khác biệt
   • Tư duy hội tụ → Xây dựng câu trả lời cho các câu hỏi
   • Tư duy khác biệt →Tư duy tự phát và tự do
  • Kỹ năng tư duy khác biệt để giải quyết vấn đề
  • Sử dụng kỹ thuật SCAMPER để tiếp cận giải quyết vấn đề
   • S = Thay thế
   • C = Kết hợp
   • A = Thích nghi
   • M = Phóng to
   • P = Đưa vào mục đích sử dụng khác
   • E = Loại bỏ (hoặc Giảm thiểu)
   • R = Sắp xếp lại (hoặc Đảo ngược)
  • Áp dụng kỹ thuật SCAMPER để đưa ra quyết định hiệu quả
  • Ma trận phân tích quyết định
  • Đồng thuận ra quyết định
  • Ra quyết định chủ quan và khách quan
  • Phân tích tác động; Xác định tất cả các hậu quả của một quyết định
  • Lãnh đạo sáng tạo trong các buổi giải quyết vấn đề và ra quyết định
  • Đảm bảo sự phù hợp với sứ mệnh của công ty
  • Thực hành giao tiếp trong nội bộ công ty để giải quyết vấn đề
Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US