Author name: admin

TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

  TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Văn hóa là gì? Văn hóa doanh nghiệp là gì? Nguồn gốc Văn hóa doanh nghiệp Bản chất Văn hóa doanh nghiệp Vai trò của Văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp mạnh hay yếu Các cấp độ Văn hóa doanh nghiệp Biểu …

TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Xem thêm »

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ RỦI RO AN TOÀN NHÀ MÁY ĐIỆN

LÝ THUYẾT Mục đích: Giúp Học viên nắm các kiến thức cơ bản về quản trị rủi ro an toàn trong nhà máy điện. Các khái niệm về rủi ro Mối nguy là gì? Các mối nguy phổ biến Phân loại mối nguy Mối nguy ẩn Line of fire Cảnh báo mối nguy Sự cố, …

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ RỦI RO AN TOÀN NHÀ MÁY ĐIỆN Xem thêm »

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

I. LÝ THUYẾT: Mục đích: Giúp Học viên nắm các kiến thức cơ bản về kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc ở đơn vị. 1. Chẩn bệnh tổ chức 2. Thế nào là quản lý hiệu quả, hiệu suất? 3. Chu trình xử lý công việc PDCA. 4. Kỹ …

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Xem thêm »

KỸ NĂNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ NHÀ MÁY ĐIỆN

I. LÝ THUYẾT Mục đích: Giúp Học viên nắm các kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành Nhà máy điện. Tổng quan về các nhà máy điện, trạm biến áp, về ngành điện. Tổng quan về quản lý, nhà quản lý. Làm sao chẩn đoán đúng bệnh về quản trị của một tổ …

KỸ NĂNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ NHÀ MÁY ĐIỆN Xem thêm »

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỌC

I. LÝ THUYẾT: Mục đích: Giúp Học viên nắm các kiến thức cơ bản về quản trị rủi ro an toàn lao động trong nhà trường.1) Nắm kiến thức chung về hệ thống pháp luật ATVSLĐ như: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về …

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỌC Xem thêm »

LÀM VIỆC HIỆU QUẢ TRONG NHÓM

MÔ TẢ KHÓA HỌC Hiệu quả của nhóm được nâng cao nhờ sự cam kết của nhóm trong việc phản ánh và thực hiện đánh giá liên tục. Ngoài việc đánh giá thành tích dựa trên việc đáp ứng các mục tiêu cụ thể, để các nhóm có hiệu suất cao, điều cần thiết là …

LÀM VIỆC HIỆU QUẢ TRONG NHÓM Xem thêm »

TƯ DUY CHIẾN LƯỢC VÀ QUY HOẠCH

GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU KHÓA HỌC Quá trình xây dựng Chiến lược bao gồm hai yếu tố: Tư duy chiến lược và Lập kế hoạch chiến lược. Tư duy chiến lược là một phần của quá trình tập trung vào phân tích môi trường chiến lược hiện tại, xác định tầm nhìn về tương …

TƯ DUY CHIẾN LƯỢC VÀ QUY HOẠCH Xem thêm »

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Tại sao một số người thấy việc giải quyết vấn đề là một thử thách thú vị, trong khi những người khác lại thấy nó căng thẳng? Làm thế nào để một số nhà quản lý đưa ra những quyết định nhanh chóng và hiệu quả trong khi những người khác …

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH Xem thêm »

QUẢN LÝ THỜI GIAN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH Tận dụng tối đa thời gian 24 giờ một ngày là một thách thức thường trực trong thế giới bận rộn của chúng ta: hộp thư đến không đáy, hàng tấn email, hàng triệu cuộc họp. Quá nhiều việc phải làm và không có đủ thời gian để làm là vấn …

QUẢN LÝ THỜI GIAN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC Xem thêm »

QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC THEO KPI

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Tầm quan trọng của quản trị theo kết quả công việc (Performance management) Các rào cản về quản trị theo mục tiêu Vai trò của người quản lý trong quản trị theo mục tiêu công việc Vai trò của nhân viên trong quản trị theo mục tiêu Khái niệm quản trị …

QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC THEO KPI Xem thêm »

KỸ NĂNG GIAO TIẾP GÂY ẢNH HƯỞNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Nền tảng về kỹ năng giao tiếp căn bản Mô hình giao tiếp hiệu quả 3 V trong giao tiếp thành công Các nguyên tắc giao tiếp: CUA, KISS, 5W-1H Năng lực cần thiết của người giao tiếp thành công Tổng quan về giao tiếp tạo ảnh hưởng Các đối tượng …

KỸ NĂNG GIAO TIẾP GÂY ẢNH HƯỞNG Xem thêm »

Scroll to Top

Đăng ký thông tin

CONTACT US